inzynieria

INŻYNIERIA

Planowanie, realizacja i kontrola procesów inwestycyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych i efektywnych kosztowo rozwiązań.
architektura

Architektura 

Świadome i odpowiedzialne kształtowanie życiowej przestrzeni człowieka spójnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

geoinformacja

Geoinformacja

Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym oparty na innowacyjnych metodach interdyscyplinarnych.

STANOWISKO MGGP S.A. W ZWIĄZKU Z ZAINTERESOWANIEM MEDIÓW KONTRAKTEM KSG

(30-09-2016)
W związku z zainteresowaniem mediów kontraktem realizowanym dla KSG przez Konsorcjum, w którego skład wchodziła MGGP S.A., Zarząd Spółki publikuje Komunikat w tym przedmiocie. Pobierz Komunikat.  

Ruszyła budowa drugiej części obwodnicy Olsztyna

(25-07-2016)
Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczęły się prace budowlane na drugiej części południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Budowany odcinek ma długość 14,7 km i stanowić będzie obejście miasta od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód.
Przeczytaj

Żeby nie zrobiło się cicho

(07-06-2016)
Realizacja dużych inwestycji drogowych niewątpliwie niesie za sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Naszym zadaniem, oprócz dbania o prawidłową realizację inwestycji, jest maksymalne ograniczenie strat w środowisku. W trakcie realizacji budowy obwodnicy Olsztyna - kontrakcie nadzorowanym i zarządzanym przez MGGP, nasi herpetolodzy mają pełne ręce pracy.
Przeczytaj