inzynieria

INŻYNIERIA

Planowanie, realizacja i kontrola procesów inwestycyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych i efektywnych kosztowo rozwiązań.
gospodarka wodna

ŚRODOWISKO

Planowanie zarządzania zasobami wodnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i analizy środowiskowe.

geoinformacja

Geoinformacja

Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym oparty na innowacyjnych metodach interdyscyplinarnych.

JUBILEUSZ XX-LECIA MGGP

(10-10-2018)
Rok 2018 jest 20 rokiem działalności MGGP S.A. W dniu 5 października Akcjonariusze Spółki, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcili ten doniosły jubileusz w Starej Zajezdni w Krakowie.
Przeczytaj

Wyróżniony projekt MGGP

(09-10-2018)
MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom, w tym przygotowanie matematycznych modeli hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci rzecznej.
Przeczytaj

KALENDARZ MGGP 2018

(30-10-2017)
Ukazał się Kalendarz MGGP na rok 2018. Jest to wydanie przygotowane specjalnie na jubileusz 20-lecia MGGP przypadający na dzień 17 lutego. Kalendarz zatytułowaliśmy 4 PORY ROKU a przedstawia on niepowtarzalne bogactwo kolorów każdego miesiąca.

Zapraszamy do galerii zdjęć KALENDARZ MGGP 2018 oraz zachęcamy do zobaczenia wszystkich KALENDARZY MGGP.