inzynieria

INŻYNIERIA

Planowanie, realizacja i kontrola procesów inwestycyjnych przy zastosowaniu nowoczesnych i efektywnych kosztowo rozwiązań.
architektura

Architektura 

Świadome i odpowiedzialne kształtowanie życiowej przestrzeni człowieka spójnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

geoinformacja

Geoinformacja

Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym oparty na innowacyjnych metodach interdyscyplinarnych.

Doświadczenia MGGP w zakresie modernizacji EGiB przedstawione na INSPIRE

W dniach 11-12 maja 2015 r. w Krakowie odbyły się XI Krakowskie Spotkania z INSIPRE. Tegoroczne Sympozjum poświęcone było Europejskim i krajowym aspektom katastru nieruchomości a patronat nad nim objął Główny Geodeta Kraju.
Przeczytaj

Środowisko przyrodnicze Krakowa Krakowską Książką Miesiąca

(18-05-2015)
Z przyjemnością informujemy, że monografia Środowisko przyrodnicze Krakowa, Zasoby-ochrona-kształtowanie, o której pisaliśmy szerzej w lutym br., została uhonorowana nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca Kwietnia 2015 r.
Przeczytaj

Opracowania okołoplanistyczne w procedurze sporządzenia mpzp

(28-04-2015)
Z przyjemnością zachęcamy Państwa do lektury referatu pt. Opracowania okołoplanistyczne w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania prawne – przyczynek do dyskusji, autorstwa Marcina Rosegnala, pracownika MGGP.
Przeczytaj