MGGP S.A. w SIDiR

W dniu 11 grudnia 2006r. MGGP S.A. została przyjęta w poczet Organizacji Członkowskich SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców).
SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, które rozpowszechnia nowoczesne zasady organizacji procesów inwestycyjnych, proponowane przez FIDIC, Phare, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB). Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. SIDiR należy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC, organizacji pozarządowej uznawanej przez ONZ oraz Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Federacja FIDIC została utworzona w celu promowania ogólnie pojętych zawodowych interesów stowarzyszeń członkowskich i rozpowszechniana informacji, będących przedmiotem zainteresowania jej członków. Członkostwo MGGP S.A. w SIDiR daje jej prawo do posługiwania się znakiem stwierdzającym przynależność do Stowarzyszenia, a przez to również do Federacji FIDIC i EFCA.