Wystawa Polskie Drogi

W dniach 14-16 czerwca 2007r. w Nowy Sączu odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich "Polskie drogi - od pomysłu do pozwolenia na budowę" pod patronatem Ministra Transportu - Jerzy Polaczek, Dyrektor GDDKiA - Zbigniew Kotlarek i Głównego Geodety Kraju - Wiesław Potrapeluk.
MGGP S.A. była autorem wystawy towarzyszącej konferencji.Zamiarem autorów było przedstawienie wizualizacji opracowań projektowych wybranych odcinków autostrad. W prezentacji wykorzystano dokumentację projektową, zdjęcia lotnicze, elementy systemu informacji geograficznej dróg krajowych oraz przykładowe mapy wraz z dokumentacją formalno-prawną.