Zakup cyfrowej kamery lotniczej

W czerwcu br. MGGP S.A. zakupiła pierwszą w Polsce cyfrową kamerę lotniczą. Supernowoczesne urządzenie produkowane przez firmę Intergraph jest nie tylko pierwszym w Polsce, ale jednym z kilku w Europie i kilkudziesięciu na całym świecie.
Dzięki tej inwestycji MGGP S.A. dysponuje najnowocześniejszą technologią i pełną linią produkcyjną do wytwarzania cyfrowych zdjęć lotniczych wraz z produktami pochodnymi. Aktualnie Spółka posiada 2 specjalistyczne samoloty i 3 kamery lotnicze wraz z zapleczem i laboratorium, co pozwala jej skutecznie konkurować z firmami europejskimi i światowymi. Wartość inwestycji MGGP w technologie fotogrametryczne wynosi łącznie około 8 mln zł. W grupie kapitałowej MGGP za działania związane z wykonywaniem zdjęć lotniczych odpowiada firma córka - MGGP Aero. Zakup cyfrowej kamery pozwoli na uzupełnienie cyklu technologicznego produkcji danych fotogrametrycznych (tj. wytworzonych ze zdjęć lotniczych). Dzięki cyfrowej technologii, opartej na jednym dostawcy sprzętu i oprogramowania (Intergraph) oraz dyspozycyjnemu i doświadczonemu zespołowi, cykl dostarczenia gotowego produktu (zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, cyfrowe modele terenu i inne) może wynosić kilka dni, co jest nieosiągalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Główną zaletą kamery cyfrowej (DMC) są niższe koszty eksploatacji i wyższa sprawność operacyjna. W przeciwieństwie do starszych rozwiązań, DMC obrazuje powierzchnię Ziemi jednocześnie w kilku zakresach spektralnych: czarno - białym, w barwach naturalnych, w podczerwieni. Otwiera to wiele nowych możliwości zastosowań w ochronie środowiska, rozwoju infrastruktury, systemach katastralnych i obronności kraju. Dodatkowo ze względu na doskonalsze rozwiązania techniczne DMC znacznie lepiej radzi sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Oznacza to, że zdjęcia mogą być wykonywane przez większą liczbę dni w roku, co w oczywisty sposób zwiększa dyspozycyjność tego rozwiązania. Niewątpliwym atutem nowej technologii jest jej elastyczność w zakresie rozdzielczości pozyskiwanych danych. Osiągana rozdzielczość terenowa-5 cm pozwala być źródłem danych konkurencyjnych dla terenowych pomiarów geodezyjnych. Z kolei zobrazowania o rozdzielczości terenowej powyżej 50 cm z powodzeniem konkurują cenowo, a przede wszystkim terminowo ze zobrazowaniami satelitarnymi - które mogą być wykonywane jedynie w określonych oknach czasowych w których satelita "przechodzi" nad przedmiotowym terenem.