Zagraniczni studenci w MGGP

W miesiącach czerwiec-wrzesień 2007r. MGGP S.A. gości studentów z Ukrainy, Libanu, Rumunii i Turcji.
W ramach współpracy z Uczelnią AGH Kraków, wzięliśmy udział w programie wymiany zagranicznych praktyk studenckich realizowanych przez Stowarzyszenie IAESTE, które działa przy Uczelni AGH Kraków. IAESTE to niepolityczna, niezależna i pozarządowa organizacja realizująca międzynarodowy program wymiany studentów, umożliwiając im odbycie inżynierskich praktyk zawodowych. Jest to najpopularniejszy program wymiany na uczelniach technicznych w Polsce. Komitet Lokalny IAESTE AGH zajmuje się m.in. organizowaniem miejsc praktyk w Krakowie dla studentów z zagranicy oraz rekrutacją studentów AGH na staże poza granicami Polski. Celem tej działalności jest umożliwianie studentom kierunków technicznych odbycia płatnej praktyki zawodowej, która pozwala na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz umożliwia praktycznie wykorzystać i podszkolić zdolności językowe. Uczestnicząc w wymianie MGGP S.A. ma możliwość pozyskania młodego, wykształconego i skrupulatnie dobranego pracownika, swobodnie posługującego się wybranym językiem obcym. Praktyka jest również dla MGGP szansą nawiązania nowych kontaktów zagranicznych, a także okazją do doskonalenia umiejętności językowych pracowników. Również dzięki naszemu zaangażowaniu w program IAESTE, wyróżniający się studenci AGH otrzymają szansę zdobywania jakże cennych doświadczeń naukowych i zawodowych poza granicami naszego kraju, podejmując badania lub staże w firmach i na uczelniach technicznych niemal na całym świecie. MGGP S.A. zorganizowała dla studentów odbywających praktyki w Spółce spotkanie integracyjne, na którym miała przyjemność gościć Prezydenta IAESTE Polska i Opiekuna Komitetu Lokalnego przy AGH Kraków oraz Członków Komitetu Lokalnego IAESTE AGH Kraków.