Spotkanie KL IAESTE

W dniu 5 marca 2008r. w Krakowie odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji podsumowania działalności Komitetu Lokalnego Stowarzyszenia Studentów IAESTE przy AGH w Krakowie w 2007 roku.
Współpraca z IAESTE zaowocowała przyjęciem przez MGGP S.A. dziesięciu studentów zagranicznych na praktykę w roku 2007. Studenci gościli u nas w okresie: czerwiec-wrzesień 2007. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, którzy przyjęli studentów, reprezentanci władz i kardy naukowej Uczelni oraz członkowie KL IAESTE. Pracodawcy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami. MGGP okazała się wiceliderem w rankingu Firm pod względem liczby przyjętych studentów oraz jedyną firmą spoza Krakowa, która wzięła udział w programie. MGGP S.A. będzie kontynuowała współpracę z IAESTE, Spółka już zgłosiła gotowość przyjęcia studentów w roku 2008.