Podpisanie umowy z PKP PLK

W dniu 26 sierpnia 2008r. MGGP S.A. jako lider Konsorcjum firm: MGGP S.A. i hiszpańskiej Agua y Estructuras, podpisała umowę z PKP PLK na nadzór nad modernizacją linii E65 od Stacji Szymankowo do Stacji Pruszcz Gdański.
Umowa stanowi część realizacji projektu FS 2005/divL/16/C/divT/001 Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II. Wartość podpisanego kontraktu usługowego to 1,852 mln euro netto. Usługa obejmować będzie nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót. Czas realizacji umowy to 36 miesięcy, w podziale na 2 części:
  • okres realizacji robót budowalnych - 24 miesiące od podpisania umowy,
  • okres gwarancji dla robót budowlanych wraz z przygotowaniem sprawozdania końcowego - 12 miesięcy od zakończenia robót budowlanych.
Projekt FS 2005/divL/16/C/divT/001 modernizacji linii kolejowej E65 stanowi największą w Polsce inwestycję finansowaną z funduszy UE. Modernizacja ma przygotować infrastrukturę techniczną linii do parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów w ruchu pasażerskim do 200 km/h dla pociągów z wychylonym nadwoziem i 160 km/h dla taboru klasycznego, a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 225 kN.
Umowę w imieniu MGGP S.A. podpisał Prezes Zarządu, Franciszek Gryboś i Prokurent Spółki Sławomir Jędrusiak.
Umowa podpisana 26 sierpnia to już drugi kontrakt MGGP na prace dla PKP PLK S.A. 14 lipca MGGP podpisało umowę na wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrametryczną przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych dla przygotowania projektu Modernizacja linii kolejowej E 30 (III korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa dla odcinka Tarnów - Rzeszów. Wartość kontraktu to 225 200 Euro i jest dofinansowywana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013. Czas realizacji kontraktu - 7 miesięcy. Kontrakt składa się z zadań, w ramach których zostaną wykonane:
  • założenie osnowy geodezyjnej, 
  • wykonanie zdjęć lotniczych i numerycznego modelu terenu (DTM) oraz ortofotomap,
  • wykonanie mapy numerycznej i materiałów geodezyjnych dla projektu.
Informacje i zdjęcia udostępniło Biuro Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.