Zmiany w strukturze Zarządu

W I kwartale 2008 roku nastąpiły zmiany w strukturze Zarządu MGGP S.A.
 Akcjonariusze Spółki przyjęli rezygnację p. Małgorzaty Grad z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu, powołali p. Jacka Włodka i p. Pawła Świerczka na Wiceprezesów Zarządu oraz p. Irenę Gutkowską-Miczek na Członka Zarządu. Zarząd podzielił kompetencje pomiędzy członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności nad następującymi obszarami funkcjonowania Spółki:
  • za politykę i strategię Spółki odpowiada Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu
  • za obszar produkcyjny odpowiada Jacek Włodek, Wiceprezes Zarządu
  • za obszar handlowy i politykę zagraniczną odpowiada Paweł Świerczek, Wiceprezes Zarządu
  • za obszar finansów i administracji odpowiada Irena Gutkowska-Miczek, Członek Zarządu.