MGGP S.A. laureatem konkursu

W dniu 28 sierpnia 2008r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku.
W kategorii Obiekty sportu i rekreacji Tytuł "Modernizacja Roku 2007" zdobyli uczestnicy procesu Modernizacji zbiornika małej retencji "GUTWIN" wraz z oświetleniem w Ostrowcu Świętokrzyskim: autor projektu - MGGP S.A., wykonawca - Konsorcjum Firm PPHU "DROG-MEL" i inwestor - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne, dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizację obszarów i zespołów urbanistycznych. Laureaci poszczególnych konkursowych dwunastu kategorii otrzymali statuetkę oraz tytuł "Modernizacja Roku".
Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Ministerstwo Zdrowia, Generalny Konserwator Zabytków i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.