MGGP Przedsiębiorstwem Fair Play

5 grudnia 2008r. MGGP S.A. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play.
MGGP już po raz dziewiąty spełniła wymogi Konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Spółka została uhonorowana certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Platynowym Laurem. W imieniu MGGP certyfikat odebrał Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu Spółki. Program Przedsiębiorstwo Fair Play to ogólnopolskie przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki czy jakość wyrobów. Celem Programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców m.in. z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną.