Komunikat Zarządu MGGP SA

Zarząd MGGP S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Spółka MGGP S.A. wystąpiła na drogę sądową przeciwko Redaktorom Naczelnym Tygodnika konserwatywno-liberalnego Najwyższy Czas” i „Dziennika Gazeta Prawna” z pozwem o zobowiązanie do opublikowania sprostowania i odpowiedzi w sprawie opublikowanych artykułów
Artykuły ukazały się na łamach "Tygodnika konserwatywno-liberalnego Najwyższy Czas" i w publikacji internetowej na portalu "Dziennik.pl". Spółka MGGP SA wezwała także redakcje obydwu czasopism do publikacji przeprosin oraz do zapłaty zadośćuczynieniaPowyższe stanowi reakcję MGGP SA na publikację w dniu 10 października 2009 roku w Tygodniku „Najwyższy Czas” numer 41 (1012) oraz publikację w dniu 12 października 2009 roku na stronie internetowej portalu „Dziennik.pl” artykułu autorstwa Pana Leszka Szymowskiego, który przez fakt, iż zawiera informacje nieprawdziwe, nieścisłe i wprowadzające w błąd Czytelników narusza dobra osobiste MGGP SA W artykule zawarto informacje, które stanowią rażącą nieprawdę, w sposób bezprawny i bezzasadny przedstawiają MGGP SA w bardzo negatywnym świetle. Przykładem jest m.in. zarzut wobec MGGP SA, że „400 milionów złotych kary, które Polska musi zapłacić Unii Europejskiej za idiotyczne niedopatrzenia przy sporządzaniu map lotniczych, to wynik zaniechania spółki MGGP…”. Tymczasem powody nałożenia przez UE kary, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia w komunikacie na swojej stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/index.php?id=1&zaj=1&kol=984. MGGP S.A. stanowczo zaprzecza jakoby winna była nałożeniu przedmiotowych kar, a ponadto przytacza słowa z otrzymanego od ARiMR pisma, w którym ARiMR wyraźnie pisze, że „Realizowane przez firmę (MGGP – dopisek własny) prace (samodzielnie lub w ramach konsorcjum) zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi oraz warunkami technicznymi realizacji zamówienia”. MGGP SA ponadto na wykonane dla ARiMR prace posiada referencje poświadczające rzetelność i prawidłowość ich wykonania.
Zawarte w artykułach twierdzenia podważają wiarygodność i kompetencje Spółki, jej Zarządu i Pracowników.
Tym samym pragniemy jeszcze raz zapewnić wszystkich Kontrahentów, Partnerów, Pracowników, a także szerokie grono zainteresowanych, zaniepokojonych informacjami zawartymi w artykułach, że zarzuty stawiane MGGP S.A. nie są prawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistości.
Nie mogąc pozwolić na naruszenie renomy i dobrego imienia MGGP SA, swoich racji i praw będziemy dochodzić na drodze sądowej.
Zarząd MGGP SA