Kalendarz MGGP 2011

Już po raz szósty ukazał się wspólny kalendarz MGGP S.A. i MGGP Aero Sp. z o.o. prezentujący Polskę na zdjęciach lotniczych.
Kalendarz na rok 2011 powraca do bliskiej nam tematyki natury i przedstawia zdjęcia środowiska, w którego kształtowaniu widać mniejszy lub większy wpływ człowieka. Zdjęcia lotnicze wykorzystane w Kalendarzu na rok 2011 wykonane zostały kamerą cyfrową DMC przez MGGP Aero.