W Gospodarce Wodnej o doświadczeniach MGGP

W lutowym numerzeGospodarki Wodnejukazał się artykuł Narzędzia GIS jako podstawowy instrument pomocniczy wykorzystywany przy wyznaczaniu zasięgu stref zalewowych.
 Artykuł bazuje na doświadczeniach związanych z wykonaniem projektów pn.Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki (projekt realizowany przez Konsorcjum: MGGP S.A. – Lider i Björnsen Beratende Ingenieure GmbH) i Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka (projekt realizowany przez Konsorcjum: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH. – Lider i MGGP S.A.). Celem powyższego opracowania jest przedstawienie możliwości, jakie niesie za sobą wykorzystanie narzędzi GIS w procesie wyznaczania zasięgu stref zalewowych a także pokazanie korzyści, jakie daje integracja GIS z modelami hydraulicznymi.