MGGP w Inżynierii bezwykopowej

Z przyjemnością zachęcamy Państwa do lektury artykułu Renowacja metodą CIPP UV w Nowym Sączu, który ukazał się w numerze 5/2011 Inżynierii Bezwykopowej. Artykuł opisuje przedsięwzięcie modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (długości ponad 8 km) w Nowym Sączu realizowane przez konsorcjum firm INFRA S.A., Inwest-Lex Sp. z o.o. oraz ZUS Sp. z o.o.
Nadzór nad całością Kontraktu, Zamawiający - Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., powierzył konsorcjum firm MGGP (Lider Konsorcjum) i DHV (umowa z dnia 28 września 2009r. napomoc techniczną dla JRP oraz pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla projektu: Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich).