Zmiany w Grupie MGGP

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013r. rozpoczęła działalność Spółka MGGP Projekt Sp. z o.o. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Jacek Włodek, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki MGGP S.A.
Nowo powstała Spółka działa w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kompetencje Biura Projektów spółki MGGP S.A., specjalizując się w projektowaniu w zakresie ochrony środowiska, transportu, telekomunikacji i energetyki.
Powstanie Spółki MGGP Projekt Sp. z o.o. kontynuuje rozwój Grupy MGGP poprzez jej rozbudowę oraz specjalizację działalności wchodzących w jej skład Spółek. Działania te mają na celu dostarczenie Państwu kompleksowych usług w zakresie inżynierii, architektury i geoinformacji.
Jednocześnie informujemy, że w związku z powołaniem Spółki MGGP Projekt Sp. z o.o. oraz powierzeniem stanowiska Prezesa Zarządu Panu Jackowi Włodkowi, z dniem 3 kwietnia 2013 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki MGGP S.A.
Obecny skład Zarządu Spółki:
Franciszek Gryboś - Prezes Zarządu
Małgorzata Grad - Wiceprezes Zarządu
Ewa Laskosz - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Szarek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Świerczek - Wiceprezes Zarządu
Irena Gutkowska-Miczek - Członek Zarządu