Projekt na Ukrainie

Realizacja projektu Zamiana świadectw udziałów ziemskich na akty własności gruntu w województwach Luhans’ka i Kharkivs’ka wykonywanego przez MGGP S.A. dla Narodowej Agencji Ukrainy do spraw Zasobów Ziemskich (The State Agency of Ukraine for Land Resources) weszła właśnie w ostatnią fazę wykonania – wydanie posiadaczom udziałów ziemskich aktów własności gruntu.

W dniu 21 marca 2012r. na terenie Lymans’kiej Wiejskiej Rady odbyło się oficjalne wręczenie posiadaczom udziałów ziemskich pierwszych aktów własności gruntów wykonanych w ramach projektu. Na terenie tej Wiejskiej Rady przekazano łącznie 333 akty. W następnych dniach wydawane będą akty w pozostałych 11 wiejskich radach Starobilskiego rejonu dla 7226 osób.
Łącznie, w ramach projektu, wydanych zostanie 116 497 aktów własności gruntów.
Informacja na temat zaawansowania projektu realizowanego przez MGGP ukazała się na stronie.