II Kongres Rewitalizacji Miast

W dniach 12-14.09.2012r. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się II Kongres Rewitalizacji Miast organizowany przez Instytut Rozwoju Miast.

Kongres ma na celu:
1) kontynuację szerokiej dyskusji o problemach Rewitalizacji miast w Polsce zapoczątkowanej na I Kongresie 2010r. oraz wymiana doświadczeń w obszarze Europy Centralnej,
2) zwrócenie uwagi na problemy ekonomiczne i społeczne procesów Rewitalizacji,
3) powiązanie Rewitalizacji z polityką rozwoju miast,
4) zdefiniowanie regionalnego wymiaru polityki rewitalizacyjnej.
W trakcie Kongresu poruszane będą zagadnienia odnoszące się do takich obszarów jak: dzielnice śródmiejskie i centra miast, blokowiska, tereny poprzemysłowe, tereny pokolejowe, tereny powojskowe. Zaprezentowane zostaną zarówno doświadczenia polskie jak i zagraniczne.
MGGP S.A., Partner Kongresu, przedstawi referat prezentujący doświadczenia polskich firm w zakresie odnowy miast libijskich.
Patronat honorowy nad Kongresem objęło m.in. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa. Więcej informacji na temat Kongresu.