Przedstawiciele Misrata w MGGP

W dniu 18 września gościliśmy w siedzibie MGGP S.A. przedstawicieli miasta Misrata w Libii.
Pan Suliman Joma Tantoun – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Misuracie i Pan Emhemed Mohamed Shaafi – Członek Lokalnego Komitetu Konsultacyjnego w Misuracie zapoznali się z ofertą i doświadczeniami Spółek MGGP i MGGP Aero.
W ramach wizyty gości odbyło się również spotkanie w Urzędzie Miasta Tarnowa, gdzie został im zaprezentowany projekt zrealizowany przez konsorcjum firm: MGGP S.A., Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. z Gliwic oraz MGGP Aero pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa.
Celem projektu było zbudowanie i przekazanie do codziennego użytkowania systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego odbiorcom kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i dostarczania elektronicznych usług administracyjnych.