Zmiana w składzie Zarządu MGGP S.A.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników MGGP S.A., z dniem 13 listopad 2012 roku zmienił się skład Zarządu Spółki.
Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu MGGP powołana została Pani Małgorzata Grad.
Obecny skład Zarządu MGGP:
Franciszek Gryboś - Prezes Zarządu
Jacek Włodek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Świerczek - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Grad - Wiceprezes Zarządu
Irena Gutkowska-Miczek - Członek Zarządu