Doświadczenia MGGP przedstawione podczas Konferencji w Krynicy

W dniach 24-26.10.2012 r. na V Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych w Krynicy p. Tomasz Matera, Z-ca Dyrektora Biura Projektów, zaprezentował osiągnięcia MGGP z zakresu stosowania metod komputerowych przy opracowaniach koncepcyjnych dla miast.
Jako przykład posłużyła Koncepcja odwodnienia i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa wykonana przez Spółkę w 2011 r.
Referat został opublikowany w miesięczniku ogólnopolskim Wodociągi Kanalizacja. Przeczytaj artykuł Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej i koryt otwartych.