MGGP buduje Małopolską Sieć Szerokopasmową

W dniu 23.08.2013 r. MGGP S.A. reprezentowana przez p. Franciszka Grybosia, Prezesa Zarządu, podpisała ze spółką Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Tomasza Szczypińskiego, Prezesa Zarządu, umowę na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej.
Umowa realizowana jest w ramach projektu «Małopolska Sieć Szerokopasmowa» współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług szerokopasmowych w całym regionie poprzez budowę infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kosztem niemal 200 mln zł powstanie sieć szkieletowo-dystrybucyjna o długości ponad 3 tys. km, zawierająca blisko 250 węzłów telekomunikacyjnych. Do sieci będą się mogli podłączać na równych dla wszystkich warunkach zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy z kolei będą dostarczać usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym. W efekcie od drugiej połowy 2015 roku z dostępu do szybkiego Internetu będzie mogło korzystać ponad 90% mieszkańców Małopolski oraz wszyscy przedsiębiorcy i instytucje publiczne w regionie. (źródło: www.mss.malopolska.pl/)