MGGP w Radzie Interesariuszy UR

Uprzejmie informujemy, ze Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu MGGP S.A., Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dniem 30.09.2013 r. powołany został do Rady Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale, na kadencję 2012-2016.

Rada Interesariuszy jest kolegialnym organem opiniotwórczym i doradczym powołanym przez Radę Wydziału na wniosek Dziekana. Do jej kompetencji należy m.in. wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach działania Wydziału jak również jego promocja w kraju i za granicą.