Konferencja MSS

W dniu 17 października 2013 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Inaugurująca projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa, który jest jednym z przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Województwa Małopolskiego.
W wyniku jego realizacji, od drugiej połowy 2015 roku, dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska ponad 90% gospodarstw domowych oraz 100% firm i instytucji publicznych.
Realizacja tego projektu wymaga nie tylko dobrej organizacji prac projektowych i wykonawczych, ale przede wszystkim współdziałania i wsparcia wielu urzędów i instytucji. W trakcie Konferencji jej organizatorzy tj. spółka MSS Sp. z o.o. - Inwestor i spółka MGGP S.A. - Wykonawca, przybliżyli uczestnikom spotkania cel projektu i działania związane z jego realizacją.
W Konferencji wzięli udział Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, starości i przedstawicieli małopolskich urzędów powiatowych oraz przedstawiciele firm podwykonawców współpracujących w tym przedsięwzięciu.
Projekt «Małopolska Sieć Szerokopasmowa» współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.