Nowy Kontrakt dla PKP PLK S.A.

W dniu 25 października 2013r. MGGP S.A. jako Lider Konsorcjum firm: MGGP S.A., AYESA Polska Sp. z o.o. i AYESA INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. z Hiszpanii, podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na Nadzór i zarządzanie projektem, budową i wdrożeniem systemu ERTMS na odcinku linii kolejowej E30 Legnica –Wrocław – Opole.
Umowa realizowana jest w ramach projektu POIIŚ 7.1-14 „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w POLSCE na odcinku Legnica – Wrocław – Opole”.
Czas realizacji umowy to 26 miesięcy.
Umowę w imieniu Konsorcjum podpisał Franciszek Gryboś, Prezes Zarządu MGGP S.A.