Komunikat Zarządu MGGP S.A.

Zarząd MGGP S.A. informuje, że z sukcesem zostały zakończone wszystkie postępowania prowadzone z powództwa MGGP S.A. w związku z nieprawdziwymi, nieścisłymi i wprowadzającymi w błąd czytelników oraz naruszającymi dobra osobiste MGGP S.A. informacjami, które ukazaly się na łamach „Tygodnika konserwatywno-liberalnego Najwyższy Czas” i na portalu „Dziennik.pl”. 
Artykuły zatytułowane zostały „Kara za Grada” (10 października 2009 roku, aut. Leszek Szymowskiego, „Tygodnik konserwatywno-liberalny Najwyższy Czas”) oraz „400 milionów za usługi firmy żony Grada” (12 października 2009 roku, portal „Dziennik.pl”). 
W wyniku przeprowadzonych postępowań sądowych w przypadku:
a) dziennika „Dziennik Gazeta Prawna”: 
- wyrokiem z dnia 30 stycznia 2013 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał Redaktora Naczelnego „Dziennik Gazeta Prawna” Jadwigę Sztabińską do opublikowania sprostowania;
- wskutek zawartej przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 21 lutego 2013 roku ugodą Michał Kobosko, Infor Biznes Sp. z o.o. i Redaktor Naczelny „Dziennik Gazeta Prawna” zobowiązali się do umieszczenia oświadczenia - przeprosin w wydaniu „Dziennik Gazeta Prawna” oraz na portalu „Dziennik.pl”;
b) tygodnika „Tygodnik konserwatywno-liberalny Najwyższy Czas”:
- wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 roku, utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2013 roku, Redaktor Naczelny „Tygodnika konserwatywno-liberalnego Najwyższy Czas”, dziennikarz Leszek Szymowski oraz 3S Media Sp. z o.o. zostali zobowiązani do zapłaty na rzecz MGGP S.A. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych MGGP S.A. publikacją z dnia 10 października 2009 roku oraz zostali zobowiązani do publikacji przeprosin.
Zarząd MGGP S.A. wskazuje, że zapadłe w powyższych sprawach orzeczenia jednoznacznie wskazują, że MGGP S.A. w żadnym wypadku nie przyczyniła się do obciążenia Polski karami ze strony Komisji Europejskiej, jak to w sposób nieprawdziwy przedstawiły powołane powyżej publikacje.