Zwiedzanie zapory

W dniu 13 czerwca 2014 roku pracownicy Biura Ochrony Środowiska MGGP S.A. zwiedzili budowę zbiornika retencyjnego Świnna Poręba.
Budowa zapory to jeden z najdłużej trwających projektów hydrotechnicznych. Pracownicy MGGP S.A., dzięki uprzejmości Kierownika Inspektoratu budowy ZW Świnna Poręba mgr inż. Ryszarda Kmiecika poznali historię budowy zbiornika oraz uzyskali szereg informacji w zakresie aspektów technicznych dotyczących samej zapory i zbiornika jak i inwestycji towarzyszących tj. przebudowy dróg i linii kolejowej.