Powrót pracowników MGGP z Libii

Pracownicy naszego oddziału w Libii, kraju aktualnie objętego konfliktem zbrojnym, wrócili bezpiecznie do domu. Ewakuacja z Misratah nie była łatwa i ostatecznie nastąpiła drogą lądową przez Tunezję.
W tym miejscu, wyrażamy gorące podziękowania dla Polskich Linii Oceanicznych za gotowość pomocy naszym pracownikom w bezpiecznym opuszczeniu Libii.
Podkreślić warto, że kilka dni wcześniej, 17 lipca 2014 r. statek "Chodzież" należący do PLO uratował prawie 100 uchodźców dryfujących na pontonie około 60 mil morskich na północ od Trypolisu.
Wyrazy wdzięczności i podziękowania za okazane zrozumienie i chęć pomocy dla Polskich Linii Oceanicznych składa MGGP S.A.