Podsumowanie półrocza w MGGP

5 września odbyło się Zebranie Kierownictwa MGGP S.A. Celem spotkania było między innymi podsumowanie działalności Spółki w I półroczu 2014 r.