Publikacja w Przeglądzie Górniczym

W sierpniowym numerze Przeglądu Górniczego ukazał się artykuł pt. Funkcje aproksymujące przeciętny przebieg wskaźników deformacji dla wyznaczania parametrów rozproszenia losowego pogórniczych przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu, oparty m.in. na pracy magisterskiej Szczepana Moskały, pracownika MGGP S.A.
Praca ta, została zaprezentowana podczas X Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona środowiska na terenach górniczych”, która odbyła się w czerwcu 2014 r. w Zawierciu.