Konkurs na projekt okładki folderu MGGP

(30-01-2015)
Zapraszamy do udziału w Konkursie na projekt okładki folderu reklamowego MGGP S.A. Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym Regulaminem oraz przesłanie jej na adres organizatora do dnia 20 marca 2015 r. wraz z Kartą zgłoszeniową. Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę finansową.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 17 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej MGGP S.A.
Zachęcamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!