Zmiana w Regulaminie Konkursu!

(03-02-2015)
Informujemy, że w związku z otrzymywanymi zapytaniami dotyczącymi Konkursu, zmianie uległ Regulamin Konkursu (patrz: Dział IV, pkt 6, 7 i 8).
Załączniki pozostają bez zmian. Pobierz zaktualizowany Regulamin Konkursu.