Środowisko przyrodnicze Krakowa - monografia

(11-02-2015)
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył prace nad wydaniem monografii Środowisko przyrodnicze Krakowa, Zasoby-ochrona-kształtowanie.
Jest to drugie wydanie (zmienione i uzupełnione) książki poświęconej przyrodzie Krakowa, stanowiącej kompendium wiedzy o elementach środowiska przyrodniczego, z ujęciem wątków historycznych, a jednocześnie poruszającego aktualne problemy dotyczące rozwoju miasta.
Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu środowiska Krakowa, oceny jego zagrożeń i wskazanie możliwości ich ograniczania, a także określenie kierunków zmian na skutek rozwijających się różnych funkcji miastotwórczych, a więc czynników bardzo istotnych dla jakości życia jego mieszkańców i funkcjonowania ekosystemów.
Miło jest nam poinformować, że oprócz wsparcia finansowego, mogliśmy także służyć swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu publikacji. Merytoryczny udział w monografii mają Pracownicy MGGP S.A. – Ilona Biedroń, Jerzy Grela i Jaromir Borzuchowski.