Grupa MGGP wykona System Informacji Przestrzennej dla PSE

(27-02-2015)
Grupa MGGP (w konsorcjum z  CUBE.ITG SA) wygrała przetarg ogłoszony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.
 
Oferta, jaką złożyło Konsorcjum w postępowaniu przetargowym, okazała się najlepsza spośród 5 jakie brały udział w postępowaniu. Wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum, wyniosła 13,4 mln zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie informatycznego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) wspomagającego realizację szeregu procesów biznesowych realizowanych w GK PSE, a przede wszystkim procesy planowania rozwoju sieci, realizacji inwestycji oraz utrzymanie majątku sieciowego PSE S.A. oraz zasilenie systemu niezbędnymi danymi.
 
Termin realizacji zamówienia został określony na 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
W przetargu startowały również konsorcja:
1. Geomar S.A. , Sygnity S.A. , Hansa Luftbild AG,
2. GLOBEMA Sp. z o.o., Helica S.R.L., Tukkaj Mapping Central Europe Sp. z o.o.,
3. QUMAK S.A., Visimind Ltd Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o. ;
4. Comarch SA, Gispro Sp. z o.o.
 
MGGP SA jako Lider konsorcjum odpowiada za organizację prac dla całego projektu a w zakresie realizacyjnym odpowiada za prace, które w szczególności obejmują dostarczenie i zasilenie Systemu kompletem wymaganych danych dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz otoczenia. W systemie KSE znajduje się łącznie ok. 13.000 km torów prądowych i 102 stacje elektroenergetyczne. Poza tym, budowanych jest około 2.000 km nowych linii, które powstaną do końca 2016 roku.

Dla wszystkich linii oraz stacji wchodzących w skład KSE Grupa MGGP wykona następujące prace:
- pozyskanie i wprowadzenie do Systemu danych topograficznych i administracyjnych,
- pozyskanie danych lotniczych – zdjęć pionowych i danych ze skaningu laserowego,
- przetwarzanie danych z oblotów - klasyfikacja chmury punktów, tworzenie ortofotomapy,
- przeniesienie danych sieciowych do modelu (sieci energetyczne, sieci światłowodowe, stacje PSE, geometria linii),
- migrację danych zawartych w dokumentacjach cyfrowych i papierowych Zamawiającego.
 
Nasze doświadczenia zdobyte m.in. we wdrażaniu Systemu Zarządzania Infrastrukturą Gazową, a w szczególności w technologii pozyskiwania i przetwarzania danych jak i pozyskiwania danych z pułapu lotniczego dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych w Polsce i za granicą, pozwoliły na przygotowanie wygrywającej oferty i na pewno pomogą nam w realizacji projektu SIP dla Polskich Sieci Energetycznych. Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów, dla których można użyć określenie SIP, mimo że niekiedy używa się innych nazw. Oczekiwane przez zamawiających funkcjonalności poszczególnych rozwiązań, oczekiwania poziomu zautomatyzowania procesów, głębokość dokonywanych przez system analiz danych jest bardzo różna.
W projekcie SIP-PSE oczekiwania zdefiniowane w SIWZ były szczególnie złożone i tylko dobra współpraca pomiędzy dostawcą systemu, integratorem i dostawcą danych, już na etapie przygotowywania oferty a tym samym przygotowywania technologii realizacji projektu, otwiera możliwość na sukces realizacyjny. Aktualnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie decyzji KIO, która podtrzymała decyzję PSE, uznającą naszą ofertę za zwycięską i następnym krokiem będzie podpisanie umowy realizacyjnej z PSE - powiedział Roman Kukuś - Dyrektor Handlowy MGGP SA.