Konkurs na okładkę folderu MGGP

(24-04-2015)
Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa podjęła decyzję o pozostawieniu Konkursu na projekt okładki folderu MGGP bez rozstrzygnięcia (Dział VI, pkt 7 Regulaminu Konkursu).
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie.
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową można odebrać w siedzibie Organizatora w terminie do 21 maja 2015 r.
Warunkiem ich odbioru jest podanie godła autora. Prace i Zgłoszenia konkursowe nie odebrane w tym terminie zostaną zniszczone.