Opracowania okołoplanistyczne w procedurze sporządzenia mpzp

(28-04-2015)
Z przyjemnością zachęcamy Państwa do lektury referatu pt. Opracowania okołoplanistyczne w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania prawne – przyczynek do dyskusji, autorstwa Marcina Rosegnala, pracownika MGGP.
Referat ten został wygłoszony w czerwcu 2014 r. w trakcie Konferencji Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia.
Wkrótce referat zostanie opublikowany w wydawnictwie Politechniki Warszawskiej z serii Monografie GOSPODARKA PRZESTRZENNA tom III, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, pod red. Aliny Maciejewskiej.
(W przypadku problemów technicznych z otwarciem pliku polecamy przeglądarkę Internet Explorer)