Doświadczenia MGGP w zakresie modernizacji EGiB przedstawione na INSPIRE

(25-05-2015)
W dniach 11-12 maja 2015 r. w Krakowie odbyły się XI Krakowskie Spotkania z INSIPRE. Tegoroczne Sympozjum poświęcone było Europejskim i krajowym aspektom katastru nieruchomości a patronat nad nim objął Główny Geodeta Kraju.
Podczas Sympozjum, w trakcie Sesji zatytułowanej Problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB z punktu widzenia wykonawców oraz firm monitorujących, doświadczenia MGGP w tym zakresie, na przykładzie województwa małopolskiego, przedstawili Paweł Świerczek /Wiceprezes Zarządu MGGP/ i Przemysław Kuklicz /Dyrektor Obszaru Geoinformacji/. W swoim wystąpieniu omówili zakres robót, charakterystykę zasobu i materiałów, występujące problemy, zastosowane rozwiązania i wnioski.