Komunikat Zarządu MGGP S.A.

Zarząd MGGP S.A. informuje, że w wyniku interwencji Spółki, tygodnik „Gazeta Polska”, zamieścił w dniu 31 grudnia 2013 roku sprostowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących MGGP, które ukazały się w artykule „Imperium platformianego cara” autorstwa p. Przemysława Harczuk.
 
Zarząd wyraża głęboką nadzieję, że poprzez zamieszczenie niniejszego sprostowania redakcja „Gazety Polskiej” zakończy publikację artykułów wprowadzających w błąd czytelników oraz naruszających dobra osobiste MGGP S.A.
Treść sprostowania:
1. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że: 
„A stworzona przez Grada prywatna firma … .” 
- MGGP S.A. nie została zawiązana przez Aleksandra Grada.
2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że: 
„… spółka zarobiła na wykonywaniu map lotniczych do wniosków o dopłaty rolne z Unii Europejskiej. UE uznała mapy za nieprawidłowe i nałożyła na Polskę karę – 400 mln zł”. 
- MGGP wykonała mapy lotnicze w prawidłowy sposób, co pisemnie potwierdził Zamawiający - ARiMR pismem z dnia 02.11.2009 r. Mapy lotnicze wykonywane przez MGGP nie były powodem nałożenia przez UE kary w wysokości 400 mln zł.
3. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że: 
„Jak ujawniły media, mapy z błędami wykonano w całym kraju, jednak najwięcej wadliwych było w województwach małopolskim i łódzkim, czyli tam, gdzie działa MGGP”. 
Zgodnie z pismem ARiMR z dnia 02.11.09 r. … „Realizowane przez firmę (MGGP – dopisek własny) prace (samodzielnie lub w ramach konsorcjum) zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi oraz warunkami technicznymi realizacji zamówienia”.
W związku z opublikowaniem przez Gazetę Polską przedmiotowego artykułu, MGGP S.A. domagać się będzie również publikacji na łamach gazety oficjalnych przeprosin.