Projekty - Gaz

Gaz

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Opracowanie danych do systemu zarządzania sieciami gazociągów wysokoprężnych „POLGAZ”

mapa 01
Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Okres realizacji: 1998 –2003
Zakres projektu:
Zebranie, zweryfikowanie i przetworzenia danych dotyczących gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą dla załadowania baz numerycznego Terytorialnego Systemu Zarządzania Siecią Gazociągów Wysokiego Ciśnienia „POLGAZ”. Opracowanie obejmowało:
  • nitkę gazociągu wraz z urządzeniami technicznymi
  • mapę numeryczną w obszarze pasa od 15 do 40 m obustronnie od osi gazociągu
  • szczegółowe szkice wraz z przekrojami (części naziemnej) oraz zdjęciami cyfrowymi dla urządzeń technicznych
  • profile geodezyjne w miejscach kolizji gazociągu z ciekami wodnymi
  • obrazy rastrowe arkuszy map zasadniczych pokrywające zasięg gazociągu
  • obraz rastrowe map topograficznych w skali 1: 25 000
  • ortofotomapa – w części opracowania
  • w części opracowania (ok. 100 km gazociągu): zgromadzenie danych opisowych, dotyczących głównie elementów struktury gazociągu oraz dokumentów opisujących obiekt zgodnie z podanym „Katalogiem obiektów i danych opisowych”
 
 
gaz 01