Projekty - Infrastruktura Kolejowa

Infrastruktura Kolejowa

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój i linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba

mapa 01
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe PLK S.A.
Okres realizacji: marzec 2010 – październik 2010
Zakres projektu: Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji przedprojektowej w/w przedsięwzięć , w szczególności:
 • przygotowanie analiz marketingowych – podaż, popyt na usługi transportowe w 4-ech wariantach inwestycyjnych
 • analiza stanu infrastruktury
 • analizy techniczne dla poszczególnych wariantów
 • analiza środowiskowa
 • raport oddziaływania na środowisko
 • analiza kosztów i korzyści i wybór najkorzystniejszego wariantu
 • etapowanie i zarządzanie inwestycją dla wybranego wariantu
 • opis przedmiotu zamówienia do materiałów przetargowych (SIWZ)

 kolej 01

linia projekt

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku od km 287,700 do km 315,700 (obszar LCS Tczew)

mapa 02
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Katowicach
Okres realizacji: czerwiec 2008 – czerwiec 2013
Zakres projektu: Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku od km 287,700 do km 315,700 (obszar LCS Tczew), w szczególności:
 • modernizacja stacji Tczew i Pszczółki
 • kompleksowa modernizacja szlaków Szymankowo-Tczew
 • kompleksowa modernizacja szlaków Tczew-Pszczółki
 • kompleksowa modernizacja szlaków Pszczółki-Pruszcz Gdański
 • budowa nowych wiaduktów w miejscowościach: Miłobądz, Pszczółki, Różyny i Łęgowo
 • budowa skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów) Skowarcz i Cieplewo

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A. (Lider), Aqua Y Estructuras S.A. (Partner)
kolej 02

linia projekt

Modernizacja układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych: Nr 19 Warszawa Główna Towarowa-Józefinów, Nr 507 Warszawa Główna Towarowa-Warszawa Gołąbki i Nr 509 Warszawa Główna Towarowa- Warszawa Gdańska

mapa 03
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie
Okres realizacji: październik 2008 – marzec 2010
Zakres projektu: Kompleksowa obsługa geodezyjna modernizacji układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych nr 19, 507 i 509, w szczególności wykonano:
 • wyniesienie w teren współrzędnych punktów realizowanych obiektów liniowych wraz z punktami wysokościowymi
 • odwodnienie torów, dróg, przejazdów wraz ze studniami 4.6 km
 • inwentaryzacje robót zanikających, a podlegających odbiorowi
 • utrwalenie w terenie, znaków kilometrażowych oraz regulacji osi torów
 • przygotowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej całości robót objętych Kontraktem
 • sporządzenie operatu geodezyjno-kartograficznego, mapy z inwentaryzacji powykonawczej i profilu podłużnego torów

 kolej 03