Projekty - Rolnictwo

Rolnictwo

energetyka medium

gospodarka wodna medium

infrastruktura drogowa medium

infrastruktura kolejowa medium

Gaz small

ochrona srodowiska medium rolnictwo medium Planowanie przestrzenne small    

 

linia projekt

Kontrola jakości wykonania zdjęć lotniczych i cyfrowej, kolorowej ortofotomapy - AERO15

 
Inwestor: APIA Agentia de Plăti Si Interventie pentru Agricultură
Okres realizacji: wrzesień 2009 – marzec 2011
Zakres projektu: Aktualizacja ortofotomapy w celu wykonania Systemu Identyfikacji Działek (LPIS). Kontroli podlegało około 48.000 km2.
W ramach projektu wykonano kontrolę jakości:
 • planu nalotu i zdjęć lotniczych
 • fotopunktów i aerotriangulacji
 • ortofotomapy w barwach rzeczywistych i podczerwieni

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., INGEO Proiect SRL.
rolnictwo 01

linia projekt

Kontrola jakości wykonania zdjęć lotniczych i cyfrowej, kolorowej ortofotomapy – AERO14

 
Inwestor: APIA Agentia de Plăti Si Interventie pentru Agricultură
Okres realizacji: wrzesień 2009 – marzec 2011
Zakres projektu: Aktualizacja ortofotomapy w celu wykonania Systemu Identyfikacji Działek (LPIS). Kontroli podlegało około 56.000 km2.
W ramach projektu wykonano kontrolę jakości:
 • planu nalotu i zdjęć lotniczych
 • fotopunktów i aerotriangulacji
 • Numerycznego Modelu Terenu
 • ortofotomapy w barwach rzeczywistych i podczerwieni

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., INGEO Proiect SRL.
rolnictwo 02

linia projekt

Kontrola jakości digitalizacji i aktualizacji bazy danych LPIS na podstawie zaktualizowanej ortofotomapy Rumunii

 
Inwestor: APIA Agentia de Plăti Si Interventie pentru Agricultură
Okres realizacji: listopad 2009 – kwiecień 2011
Zakres projektu: Aktualizacja ortofotomapy i bazy danych w celu wykonania Systemu Identyfikacji Działek (LPIS). Kontroli podlegało około 125.000 km2.
W ramach projektu wykonano kontrolę jakości:
 • wektoryzacji granic pól zagospodarowania
 • rejestru użytkowników
 • opisu użytkowania pól zagospodarowania
 • sposobu zapis danych

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., INGEO Proiect SRL.
 rolnictwo 03

linia projekt

Kontrola jakości digitalizacji i aktualizacji bazy danych LPIS na podstawie zaktualizowanej ortofotomapy Rumunii

 
Inwestor: APIA Agentia de Plăti Si Interventie pentru Agricultură
Okres realizacji: grudzień 2008 – grudzień 2009
Zakres projektu: Aktualizacja ortofotomapy w celu wykonania Systemu Identyfikacji Działek (LPIS). Kontroli podlegało około 100.000 km2.
W ramach projektu wykonano kontrolę jakości:
 • wektoryzacji granic pól zagospodarowania
 • rejestru użytkowników
 • opisu użytkowania pól zagospodarowania
 • sposobu zapis danych

 

Projekt został zrealizowany w konsorcjum firm: MGGP S.A., INGEO Proiect SRL.
rolnictwo 04