Nowe logo MGGP S.A.

(04-10-2016)
Informujemy, że wiodące firmy naszej Grupy Kapitałowej tj. MGGP S.A., MGGP Aero Sp. z o.o. i INIKO Sp. z o.o. wprowadzają wspólną identyfikację wizualną.
Ujednolicenie znaków podkreśla przynależności do jednej Grupy a wspólna czcionka i sygnet jednoznacznie identyfikują wszystkie firmy razem jak i każdą z osobna, niezależnie od obszaru biznesowego, w którym działają. Loga bezpośrednio nawiązują do harmonii, symetrii i funkcjonowania w przestrzeni informacji. Nowy wizerunek wyrażony jest przez prostotę i lekką formę z zachowaniem dotychczasowych, bardzo dobrze znanych nazw. Zobacz nowe logo MGGP S.A.