Dyplom z podziękowaniami dla MGGP

(14-10-2016)
MGGP S.A. otrzymała od Wójta Gminy Stare Babice pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie w realizację projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

To zdecydowanie największy w historii gminy Stare Babice projekt inwestycyjny. Jego budżet wynosił ok. 191 mln zł brutto i współfinansowany był przez UE ze środków Funduszu Spójności. Realizacja inwestycji trwała 9 lat. Przez ten czas wybudowano od podstaw Stację Uzdatniania Wody, rozbudowano i zmodernizowano Oczyszczalnię Ścieków, rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, a także zakupiono specjalistyczne pojazdy do obsługi kanalizacji. Powstały nowoczesne, ekologiczne obiekty, które chronią środowisko i ułatwiają codzienne funkcjonowanie w gminie. W ramach tej inwestycji MGGP S.A. opracowała dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały – Topolin. Zobacz dyplom.