Wyróżniony projekt MGGP

(09-10-2018)
MGGP S.A. otrzymała wyróżnienie w kategorii Projekt Roku w zakresie Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi za opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w mieście Radom, w tym przygotowanie matematycznych modeli hydraulicznych warunków pracy sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci rzecznej.
Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego przez Wydawnictwo INŻYNIERIA Sp. z o.o. oraz wręczenie wyróżnień i nagród TYTAN 2018 miało miejsce podczas III Konferencji Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi, która odbyła się 12 września 2018 r. w Zakopanem.