JUBILEUSZ XX-LECIA MGGP

(10-10-2018)
Rok 2018 jest 20 rokiem działalności MGGP S.A. W dniu 5 października Akcjonariusze Spółki, Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczcili ten doniosły jubileusz w Starej Zajezdni w Krakowie.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Konsulatu Ukrainy w Krakowie, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki, a także stowarzyszeń branżowych oraz licznie przybyli kontrahenci i współpracownicy MGGP.
 
Część oficjalna jubileuszu rozpoczęła się emisją filmu o osiągnięciach MGGP.
 
W trakcie uroczystości Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał na ręce Akcjonariuszy i Zarządu MGGP, w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego medal "Polonia Minor" w podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w rozwój Małopolski oraz pracę na rzecz regionu i jej mieszkańców. Decyzją Prezydium Służby Geodezyjnej Ukraińskiego Towarzystwa Geodezji i Kartografii, Franciszek Gryboś, Akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, został uhonorowany również Medalem im. M.G. Widujewa za wkład w rozwój geodezji i nauki na Ukrainie. Certyfikat wręczył profesor Jurij Karpiński.
 
Jubileusz poprowadził Hubert Urbański. O oprawę muzyczną zadbał zespół Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny a gwiazdą wieczoru był zespół WILKI.
 
Zarząd i Akcjonariusze Spółki jeszcze raz składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do radosnych chwil świętowania urodzin MGGP.
 
 
Listy gratulacyjne: