Odbiór techniczny na gazociągu Hermanowice - Strachocina

(17-11-2019)
W dniu 28 listopada 2019 r. miał miejsce Odbiór Techniczny nadzorowanej przez MGGP S.A. budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina. Wydarzenie to zakończyło etap prac budowlanych, kolejnym etapem będzie nagazowanie gazociągu.
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM S.A., będącego Inwestorem tego zadania, a także Nadzór Inwestycyjny MGGP S.A., Nadzór Autorski ILF, Przedstawiciele Wykonawcy Robót Budowlanych PGNiG Technologie.
Komisja dokonała przeglądu obiektu sieci przesyłowej oraz sprawdzenia dokumentacji, uznając, że instalacja jest gotowa do nagazowania i rozruchu.