S5 od Bydgoszcz Północ do Bydgoszcz Opławiec oddana do użytku

(22-01-2020)
W dniu 31 grudnia 2019 r. GDDKiA w Bydgoszczy oddała do użytku 14,7 km drogi ekspresowej S5 (odcinek 3) od Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec.

W ramach inwestycji powstały: 3 węzły drogowe (Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec) oraz obiekty inżynierskie, w tym ponad 160-metrowy most nad Brdą oraz 227-metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie.
Zrealizowano między innymi: przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników, oświetlenie drogowe, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, związaną z likwidacją kolizji. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska, w tym ogrodzenia, wygrodzenia naprowadzające, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne.
Odcinek 3 drogi ekspresowej S5 został udostępniony do ruchu kilka miesięcy przed planowanym terminem zakończenia. Prace na odcinku, zgodnie z umową, będą realizowane do połowy 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje MGGP S.A., a Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo  Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Trakcja PRKiI S.A. (Partner).