Aktualności

(14-10-2016)
MGGP S.A. otrzymała od Wójta Gminy Stare Babice pamiątkowy dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie w realizację projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
Czytaj więcej
(04-10-2016)
Informujemy, że wiodące firmy naszej Grupy Kapitałowej tj. MGGP S.A., MGGP Aero Sp. z o.o. i INIKO Sp. z o.o. wprowadzają wspólną identyfikację wizualną.
Czytaj więcej
(30-09-2016)
W związku z zainteresowaniem mediów kontraktem realizowanym dla KSG przez Konsorcjum, w którego skład wchodziła MGGP S.A., Zarząd Spółki publikuje Komunikat w tym przedmiocie. Pobierz Komunikat.  
(25-07-2016)
Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczęły się prace budowlane na drugiej części południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Budowany odcinek ma długość 14,7 km i stanowić będzie obejście miasta od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód.
Czytaj więcej
(07-06-2016)
Realizacja dużych inwestycji drogowych niewątpliwie niesie za sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Naszym zadaniem, oprócz dbania o prawidłową realizację inwestycji, jest maksymalne ograniczenie strat w środowisku. W trakcie realizacji budowy obwodnicy Olsztyna - kontrakcie nadzorowanym i zarządzanym przez MGGP, nasi herpetolodzy mają pełne ręce pracy.
Czytaj więcej
(05-02-2016)
MGGP S.A. otrzymała od Dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za udział w realizacji projektu pn. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym. W ramach realizowanej inwestycji, której wartość robót budowlanych netto znacznie przekroczyła 100 mln PLN, nasza Spółka pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu. Część zadań w ramach Inżyniera Kontraktu realizowała także INIKO Sp. z o.o. - spółka Grupy MGGP.
Czytaj więcej