Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymogami międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001:2015-09