Historia

17 lutego 1998 r. Franciszek Gryboś, Bogdan Grodziński, Janusz Sobczyk oraz Małgorzata Grad podpisali akt notarialny powołujący Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, integrując w ten sposób dotychczasowe działania Akcjonariuszy rozpoczęte pod koniec lat 80-tych. W roku 2000 siedziba Spółki została przeniesiona do Tarnowa (gdzie mieści się do dzisiaj).

Faktycznie działalność operacyjna MGGP rozpoczęła się od września 1998 r. Na starcie Spółka zatrudniała około stu pracowników.
Po zmianach w akcjonariacie MGGP w 2010 roku jedynym akcjonariuszem Spółki jest spółka Franciszek Gryboś spółka komandytowa.

Pierwsze lata istnienia MGGP to przede wszystkim działalność w obszarze geoinformacji, Spółka uzyskała m.in. zdolność produkcji map topograficznych w skali 1:10 000, rozszerzyła także ofertę o opracowania fotogrametryczne, które to stanowiły podstawę do późniejszych wdrożeń i rozwoju technologii skaningu laserowego. Od roku 2002 MGGP rozpoczęła świadczenie usług w zakresie projektów drogowych, ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz planowania przestrzennego. Rok później MGGP podpisała pierwsze kontrakty z zakresu inwestorstwa zastępczego i nadzorów inwestorskich (w branży transportowej i inżynierii środowiska). W roku 2004 miała miejsce intensyfikacja działań na rynkach zagranicznych (Libia i Liban). Kolejne lata to stały rozwój Spółki na wszystkich płaszczyznach jej aktywności tj. w inżynierii, architekturze i geoinformacji, poszerzanie oferty świadczonych usług, a także wkraczanie w nowe obszary działalności.
Równolegle, poprzez powołanie lub nabycie spółek wyspecjalizowanych w określonych branżach, następowała budowa Grupy Kapitałowej MGGP, obecnie skupiającej krajowe i zagraniczne podmioty.

Minione lata działalności MGGP pozwoliły zdobyć doświadczenie i ugruntować pozycję Spółki na rynku a także zbudować strukturę organizacyjną, która umożliwia sprawną realizację projektów oraz zapewnia optymalne funkcjonowanie Spółki.