Jeśli chcesz dołączyć do nowoczesnej firmy, skupiającej wielu specjalistów i wysokiej klasy inżynierów, w której znajdziesz nowe możliwości osobistego i zawodowego rozwoju oraz pracę pełną wyzwań, prosimy o przesłanie swojego życiorysu, listu motywacyjnego oraz referencji na adres:
 
 

 
 

Specjalista ds. Public Relations i marketingu

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Specjalista ds. planowania infrastruktury

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

Inspektor nadzoru branży mostowej

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

Projektant branży sanitarnej i gazowej

Asystent Projektanta branży sanitarnej i gazowej

Specjalista ds. ochrony środowiska

Asystent Projektanta hydrotechnicznego

Asystent Projektanta branży torowej